Aurkeztu beharreko agirak

Derrigorrezko dokumentazioa 

 • Familia-liburuaren kopia edo zuzenbidean balio duen beste edozein bide, familia-lotura egiaztatzen badu. 
 • Errolda-agiriaren edo –ziurtagiriaren kopia; bertan erroldatuta ageriko dira ikaslea eta, gutxienez, haren guraso edo legezko tutoreetako bat. 


Aukerazko dokumentazioa 

 • Ikastetxean anai-arrebak izatearen egiaztapena. 
 • Lantokia egiaztatzen duen agiria. 
 • 2020ko ekitaldiko errenta-aitorpenaren azken alea, baliozkotze-kode, zenbaki eta datarekin. 
 • Ikaslearen edo familiako kide baten desgaitasunaren (gutxienez %33koa) ziurtagiria, ebazpena edo txartela. 
 • Genero-indarkeriaren edo terrorismoaren biktima izatea egiaztatzen duen dokumentazio ofiziala. 
 • Ikastetxearen ziurtagiria, aita, ama edo legezko tutorea bertako langilea dela zehazteko. 
 • Familia ugariaren legezko izaera egiaztatzen duen titulu ofiziala. 
 • Familia-harreraren egoera egiaztatzen duen titulu ofiziala. 
 • Guraso bakarreko familia dela egiaztatzen duen titulu ofiziala. 
 • Erditze anizkoitzaren ondorioz jaiotako ikaslea dela egiaztatzen duen titulu ofiziala. 


HLPE ikasleak 

 • Hezkuntza Laguntzako Premia Espezifikoa duten ikasleak izatea egiaztatzen duen dokumentazio ofiziala, ikaslearen familiak izaera horrekin EDUCAn erroldatuta dagoela dakienean izan ezik.